BIOINSTITUT d.o.o. za usluge u zdravstvu i veterinarstvu

Interdisciplinarni tim kojeg čine prehrambeni tehnolozi, veterinari, kemičari, fizičari, matematičari, biolozi, agronomi… koji individualnim pristupom rješavaju Vaše probleme.

Stalnom edukacijom djelatnika, te kontinuiranim investicijama u opremu stvorili smo tim stručnjaka na koji se i Vi možete osloniti.

Pošalji upit Pošalji narudžbu

 

 

Analiza vode

Uvijek se govori da je 2/3 površine zemlje voda. Iz toga bi proizašlo da imamo vode u izobilju, no je li tako? Samo je 2,5% vode potencijalno pitka voda („slatka“ voda) dok je ostalo morska koja se mora obrađivati skupim postupcima da bi postala pitka.

Uz vodu je vezana i zabluda da je bistra voda čista i zdrava. Većina anorganskih, mnoga organska zagađenja vizualno nisu vidljiva. Radi velike količine vode koju dnevno uzimamo i niske koncentracija zagađenja utječu na ljudsko zdravlje. Laboratorij Bioinstituta stručno i brzo vrši ispitivanja uzoraka pitke, otpadne, površinske, bazenske vode.

SAZNAJ VIŠE

Laboratorijska djelatnost je akreditirani laboratorij prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025 za 87 metoda ispitivanja iz područja hrane, hrane za životinje, voda, otpada. Analitičari u Laboratoriju kontinuirano rade na razvoju novih metoda prema zahtjevima korisnika i uvjereni smo da i možemo ponuditi svoje usluge.

Laboratorij Bioinstituta d.o.o., je institucija s tradicijom od 20 godina, u kojima se razvila u najveći laboratorij privatne inicijative, s ovlaštenjima:

 1. Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole.
 2. Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja kao službeni laboratorij u području provedbe veterinarske djelatnosti.
 3. Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.
 4. Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva za ispitivanja otpadnih, površinskih i podzemnih voda.
 5. Ministarstvo poljoprivrede za obavljanje stručnih poslova fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina.

Nadam se da ste u popisu našli Vama zanimljivo područje i da ćete nas kontaktirati za detaljniju ponudu te postati naš zadovoljni korisnik usluga. Rezultate ispitivanja dajemo u roku od najviše 10 radnih dana od dana uzorkovanja ili dostave uzorka.

voditelj laboratorijske djelatnosti
Mario Posedi, prof. fiz. i kem.

ZATVORI

POŠALJI UPIT POŠALJI NARUDŽBU

Nutritivna deklaracija hrane

Navođenje hranjivih vrijednosti hrane, bez obzira radi li se o obveznom ili dobrovoljnom navođenju treba biti u skladu s Pravilnikom o navođenju hranjivih vrijednosti hrane.

Pravilnik se primjenjuje na hranu namijenjenu isporuci krajnjem potrošaču, kao i na hranu namijenjenu opskrbi ugostiteljskih objekata, kantina, bolnica, dječjih vrtića, škola, ustanova socijalne skrbi i drugih subjekata u poslovanju sa hranom koji hranu nude krajnjem potrošaču za izravnu konzumaciju.

SAZNAJ VIŠE

Laboratorijska djelatnost je akreditirani laboratorij prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025 za 87 metoda ispitivanja iz područja hrane, hrane za životinje, voda, otpada. Analitičari u Laboratoriju kontinuirano rade na razvoju novih metoda prema zahtjevima korisnika i uvjereni smo da i možemo ponuditi svoje usluge.

Laboratorij Bioinstituta d.o.o., je institucija s tradicijom od 20 godina, u kojima se razvila u najveći laboratorij privatne inicijative, s ovlaštenjima:

 1. Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole.
 2. Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja kao službeni laboratorij u području provedbe veterinarske djelatnosti.
 3. Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.
 4. Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva za ispitivanja otpadnih, površinskih i podzemnih voda.
 5. Ministarstvo poljoprivrede za obavljanje stručnih poslova fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina.

Nadam se da ste u popisu našli Vama zanimljivo područje i da ćete nas kontaktirati za detaljniju ponudu te postati naš zadovoljni korisnik usluga. Rezultate ispitivanja dajemo u roku od najviše 10 radnih dana od dana uzorkovanja ili dostave uzorka.

voditelj laboratorijske djelatnosti
Mario Posedi, prof. fiz. i kem.

ZATVORI

POŠALJI UPIT POŠALJI NARUDŽBU

Mikrobiološka čistoća površina

Nakon neodgovarajućeg pranja radnih površina (metal, plastika, teflon, emajl i sl.) na njima zaostaje tanki sloj nečistoće – biofilm, sastavljen od bjelančevina, masti i minerala. U biofilmu se nalaze bakterije. Ako je biofilm tanji od 0,1 mm (< 100 mikrona) površina je vizualno čista.

Namirnice koje dolaze u dodir s biofilmom se mogu onečistiti štetnim bakterijama. Rizik je najveći za namirnice koje se toplinski ne obrađuju. Kako biti siguran da je s opranih i dezinficiranih površina uklonjen biofilm i da su površine mikrobiološki čiste?

Potrebno je:

 1. Odabrati optimalna sredstva za pranje i dezinfekciju prema vrsti materijala koji se pere, fizikalnom stanju materijala (starost, oštećenost), vrsti nečistoće i poželjnoj mikrobiološkoj čistoći
 2. Izraditi radne upute te plan pranja i dezinfekcije (što se pere, čime se pere, kako često, postupak pranja, tko pere)
 3. Provjeriti učinkovitost postupka pranja i dezinfekcije uzimanjem obriska na vizualno čistoj površini – prema Pravilniku o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom Narodne novine 137/09

SAZNAJ VIŠE

Laboratorijska djelatnost je akreditirani laboratorij prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025 za 87 metoda ispitivanja iz područja hrane, hrane za životinje, voda, otpada. Analitičari u Laboratoriju kontinuirano rade na razvoju novih metoda prema zahtjevima korisnika i uvjereni smo da i možemo ponuditi svoje usluge.

Laboratorij Bioinstituta d.o.o., je institucija s tradicijom od 20 godina, u kojima se razvila u najveći laboratorij privatne inicijative, s ovlaštenjima:

 1. Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole.
 2. Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja kao službeni laboratorij u području provedbe veterinarske djelatnosti.
 3. Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.
 4. Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva za ispitivanja otpadnih, površinskih i podzemnih voda.
 5. Ministarstvo poljoprivrede za obavljanje stručnih poslova fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina.

Nadam se da ste u popisu našli Vama zanimljivo područje i da ćete nas kontaktirati za detaljniju ponudu te postati naš zadovoljni korisnik usluga. Rezultate ispitivanja dajemo u roku od najviše 10 radnih dana od dana uzorkovanja ili dostave uzorka.

voditelj laboratorijske djelatnosti
Mario Posedi, prof. fiz. i kem.

ZATVORI

POŠALJI UPIT POŠALJI NARUDŽBU

Preporuka gnojidbe poljoprivrednog zemljišta

Za normalan rast i razvoj biljaka potrebni su optimalni uvjeti. Jedno od važnijih svojstava tla je opskrbljenost hranjivim tvarima. Svaka biljna vrsta ima svoje zahtjeve za hranjivima, a da bi se znalo da li tlo na kojem se planira uzgajati ili uzgaja zadovoljava uvjete potrebno je ispitati tlo. Detaljnijim uvidom u agrokemijska svojstva tla mogu se znatno povećati prinosi, a ujedno smanjiti ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju. U pravilu se mogu povećati prinosi ako se smanji kiselost tla, jer biljke mogu iskoristiti hranjiva sam ako je reakcija tla optimalna. Ako je optimalan pH mogu se hranjiva bolje (preciznije) dozirati.

Nakon izvršene analize dobiva se izvješće na temelju kojeg agronom daje preporuku. Iz rezultata je stručnoj osobi jasno vidljivo u kakvom je stanju tlo, da li je optimalan pH, sastav i omjer hranjiva. Preporuka sadržava korektivne mjere, ako su potrebne, za kulture koja se navela kao planirana u narudžbi analize.

SAZNAJ VIŠE

Laboratorijska djelatnost je akreditirani laboratorij prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025 za 87 metoda ispitivanja iz područja hrane, hrane za životinje, voda, otpada. Analitičari u Laboratoriju kontinuirano rade na razvoju novih metoda prema zahtjevima korisnika i uvjereni smo da i možemo ponuditi svoje usluge.

Laboratorij Bioinstituta d.o.o., je institucija s tradicijom od 20 godina, u kojima se razvila u najveći laboratorij privatne inicijative, s ovlaštenjima:

 1. Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole.
 2. Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja kao službeni laboratorij u području provedbe veterinarske djelatnosti.
 3. Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.
 4. Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva za ispitivanja otpadnih, površinskih i podzemnih voda.
 5. Ministarstvo poljoprivrede za obavljanje stručnih poslova fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina.

Nadam se da ste u popisu našli Vama zanimljivo područje i da ćete nas kontaktirati za detaljniju ponudu te postati naš zadovoljni korisnik usluga. Rezultate ispitivanja dajemo u roku od najviše 10 radnih dana od dana uzorkovanja ili dostave uzorka.

voditelj laboratorijske djelatnosti
Mario Posedi, prof. fiz. i kem.

ZATVORI

POŠALJI UPIT POŠALJI NARUDŽBU

Karakterizacija otpada

Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Zakonom o otpadu i Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada regulirano je koje djelatnosti i koje tvari se smatraju otpadom.

Najvažnije svojstvo inertnog otpada je da u kontaktu s drugim tvarima ne djeluje tako da bi to utjecalo na zdravlje ljudi, životinja te biljnih organizama. Svakom otpadu se određuje ključni broj tj. oznaka koja sadrži šifru djelatnosti proizvođača i način na koji nastaje. Za sav nastali otpad Uredbom je preporučen način obrade, a ovisno o načinu obrade i fizikalno-kemijske analize.

Najčešće je zapravo njegovo odlaganje na posebno određena mjesta-odlagališta. Prije samog odlaganja potrebno je izvršiti analizu koju izvode posebno ovlašteni laboratoriji. Naš laboratorij vrši uzorkovanja i analize gotovo svih vrsta otpada i eluata otpada. Rezultate ispitivanja dajemo u roku najviše 10 radnih dana od dana uzorkovanja ili dostave uzorka.

SAZNAJ VIŠE

Laboratorijska djelatnost je akreditirani laboratorij prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025 za 87 metoda ispitivanja iz područja hrane, hrane za životinje, voda, otpada. Analitičari u Laboratoriju kontinuirano rade na razvoju novih metoda prema zahtjevima korisnika i uvjereni smo da i možemo ponuditi svoje usluge.

Laboratorij Bioinstituta d.o.o., je institucija s tradicijom od 20 godina, u kojima se razvila u najveći laboratorij privatne inicijative, s ovlaštenjima:

 1. Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole.
 2. Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja kao službeni laboratorij u području provedbe veterinarske djelatnosti.
 3. Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.
 4. Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva za ispitivanja otpadnih, površinskih i podzemnih voda.
 5. Ministarstvo poljoprivrede za obavljanje stručnih poslova fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina.

Nadam se da ste u popisu našli Vama zanimljivo područje i da ćete nas kontaktirati za detaljniju ponudu te postati naš zadovoljni korisnik usluga. Rezultate ispitivanja dajemo u roku od najviše 10 radnih dana od dana uzorkovanja ili dostave uzorka.

voditelj laboratorijske djelatnosti
Mario Posedi, prof. fiz. i kem.

ZATVORI

POŠALJI UPIT POŠALJI NARUDŽBU